Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

Κατακόρυφη αύξηση της φτώχειας

Κατακόρυφη αύξηση 8% του δείκτη σχετικής φτώχειας καταγράφηκε πέρυσι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο δείκτης αντικατοπτρίζει το ποσοστό των ατόμων τα οποία ζουν σε νοικοκυριά με διαθέσιμο εισόδημα χαμηλότερο από το κατώφλι φτώχειας
Ο εν λόγω δείκτης γνώρισε τη μεγαλύτερη επιδείνωση πέρυσι, στα πέντε χρόνια των Μνημονίων.
Η μελέτη προσεγγίζει με άλλη ματιά τα δημοσιονομικά μέτρα τα οποία ελήφθησαν τα πέντε τελευταία χρόνια και οδήγησαν σε πρωτογενές πλεόνασμα 0,4% του ΑΕΠ το 2014, έναντι 10,1% το 2009.
Καταγράφει τις επιπτώσεις των μέτρων στους δείκτες φτώχειας και κοινωνικής ανισότητας και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι περικοπές δαπανών έχουν πιο ήπιες επιπτώσεις στο διαθέσιμο εισόδημα σε σχέση με τις αυξήσεις των φόρων.
Σύμφωνα με τη μελέτη, η σχετική φτώχεια αυξήθηκε 8% το 2015 ύστερα από μείωση 7,1% το 2014. Είχαν προηγηθεί μείωση του δείκτη σχετικής φτώχειας 0,4% το 2010, μείωση 2,8% το 2011, μηδενική μεταβολή το 2012 και αύξηση 1,5% το 2013.
thepressproject.gr