Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2015

AΛT! Τι έκαμες σήμερα πατριώτη για τον αγώνα;...

«AΛT! Τι έκαμες σήμερα πατριώτη για τον αγώνα;» Λέξεις γραμμένες πάνω στους τοίχους σπιτιών που είχαν καταστρέψει οι γερμανικές δυνάμεις.Χοντρά γράμματα από λευκό ασβέστη που είχαν σκοπό να διεγείρουν τη συνείδηση ενός μαστιζόμενου λαού.Αυτή η φωτογραφία είναι η πρώτη που αντίκριζε ο θεατής στην έκθεση με το πολύτιμο υλικό του Κώστα Μπαλάφα «Το Αντάρτικο στην Ήπειρο 1941-1944»