Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

Περί ψευδών...

«Τα τελευταία τούτα χρόνια στον τόπο αυτό ειπώθηκαν τα χειρότερα ψέματα της Ιστορίας. Ειπώθηκαν ψέματα που ντράπηκαν και τα ίδια, μια και δεν ντρέπονταν τα στόματα που τα 'λεγαν...»

Μ. Λουντέμης...

Οδός Αβύσσου, αριθμός 0