Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

" Αλήθεια " είναι το όνομα που δίνουν οι πιο ισχυροί στη γνώμη τους. ".

Πότε θα πάψει η συμπόνια μας να είναι θέμα γεωγραφίας;

Dimitris Kapellas